Mladost je zabluda, muževno doba borba, starost kajanje. (Dizraeli)

O nama


Naše preduzeće pod sadašnjim imenom posluje od 2002. godine, a nastalo je kao ogranak vodeće izdavačke kuće na prostorima bivše Jugoslavije “Naučne knjige”. Dugi niz godina sticali smo iskustvo u “Naučnoj knjizi”, učili od najboljih, i kao takvi, u mogućnosti smo da poslovnim partnerima pružimo maksimalno profesionalne usluge i izuzetno dobru saradnju.

Bavimo se izdavanjem stručne i naučno popularne literature, kao i pojedinih knjiga klasičnih pisaca. Pošli smo sa stanovišta da naši čitaoci zaslužuju knjige vrhunskog kvaliteta, kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu opreme knjige, a da bi ih učinili dostupnim što širem krugu, trudimo se da cene naših knjiga budu primerene platežnoj sposobnosti domaćeg kupca.

Svoja izdanja štampamo u vlastitoj, dobro opremljenoj štampariji, koja u potpunosti zadovoljava visoke zahteve modernog izdavaštva.

Pored kapaciteta rezervisanih za sopstvenu izdavačku produkciju, pružamo usluge štampe trećim licima i to pod vrlo povoljnim uslovima. Matični broj Preduzeća je 17400754, šifra delatnosti je 22110, poreski i identifikacioni broj 100170570. Preduzeće je u sistemu PDV, potvrda broj 135770835. Tekući račun preduzeća je 205-4000-19 kod Komercijalne banke.

Generalni direktor, glavni i odgovorni urednik Preduzeća je Mitar Vasiljević, dipl. pravnik. Komercijalni direktor Preduzeća je Dejan Ristić.

Sedište preduzeća je u Beogradu, Gočka 9/8.