Slušaj onoga koji te je upozorio na tvoje mane kao da ti je otkrio najveće blago. (Buda)

Kontakt


TELEFON: 011/233-96-95
TELEFON/FAX: 011/393-01-42
MOBILNI: 064/113-56-39
063/308-661


E-mail: naucnakmd@gmail.com