Siromaštva se ne treba stideti: Ima mnogo više ljudi koji bi se morali stideti svog bogatstva. (Johan Nestroj)
Katalog