Ko istinu gudi, gudalom ga po prstima biju. (narodna poslovica)
Kategorije