Nikada čovek ne može da kaže onoliko mudrosti koliko može da prećuti ludosti. (Jovan Dučić)
Kategorije