Ko previše gleda koji vetar duva, nikad neće ni sejati ni saditi. (francuska poslovica)
Kategorije