Samo onaj koji je pao može drugome pružiti uzoran primer – kako treba ponovo ustati. (Arturo Graf)
Kategorije