Proživljeno i proliveno nećeš više vratiti. (ruska poslovica)
Kategorije