Mudar čovek ne kaže sve što misli, ali misli sve što kaže. (francuska poslovica)
Kategorije