Ako želiš da sačuvaš tajnu od neprijatelja, čuvaj je od prijatelja. (Lilijenkron)
Kategorije