Dan koji je najviše izgubljen je onaj u kome se nismo smejali. (Šamfor)
Kategorije