Snaga nekog lanca zavisi od njegove najslabije karike. (engleska poslovica)
Kategorije