Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti. (Andrić)

PREPORUČUJEMO:


ZNAMENITI SRBI XIX VEKA - U knjizi pred Vama, prikazane su, za srpsku istoriju, umetnost i kulturu, najpoznatije i najznaćajnije ličnosti. dalje...

PEDAGOGIJA - Udžbenik namenjen svima koji se obrazuju za nastavnički poziv. U sebi objedinjuje osnovna znanja iz opte pedagodije i didaktike. dalje...

STRATEGEME - Umeće življenja i preživljavanja kineskog naroda - 36 strategema iz tri milenijuma.dalje...